Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

No Backpack day na naší škole

V pátek 6. 10. 2023 se od rána školou nesla dobrá nálada. Nejen proto, že byl konečně pátek, ale protože zástupci našeho Žákovského parlamentu vyhlásili No Backpack Day – aneb Den bez batohů. Úkol zněl jasně, donést si školní pomůcky v čemkoli jiném než v
aktovce či batohu. Do této akce se zapojila většina žáků.  Cílem této akce je připomenout milióny dětí na celém světě, které musí ujít kilometry pěšky do školy. Knihy a školní pomůcky přitom nosí v improvizovaných zavazadlech, protože si nemohou dovolit školní batůžky.
Tuto akci „No Backpack Day“ (Den bez batohů), vymyslela Mongai Fankam, 16letá americká mladá dáma. Na mnoha školách po celém světě se tato akce stává tradicí.

Zapsala: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 4. třídy