Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Beseda se strážníkem městské policie

Ve středu 18. října do naší školy zavítal strážník městské policie pan Pavlas. Proškolil prvňáčky a druháčky, jak se mají jako chodci chovat. Děti si nejprve teoreticky zopakovaly pravidla chování v silničním provozu, důležitá telefonní čísla a poté vše prakticky zažily při nácviku správného přechodu vozovky. Panu strážníkovi  děkujeme za přínosnou besedu, kladný a vstřícný vztah k dětem.

autor článku: Mgr. Olga Poláčková, tř. uč. 1. třídy