Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Soutěž o nejkrásnější dýni a Halloween ve škole

Uspořádání celoškolní soutěže o nejkrásnější dýni se ujal náš školní parlament. Dne 30. 10. 2023 děti donesly neuvěřitelných krásně vyzdobených 13 dýní. Dýně nám na chodbě školy svítily až do pátku a postaraly se tak o příjemná rána. Vybrat nejhezčí dýni bylo velmi
obtížné, i přesto školní parlament musel vybrat hlasováním tři nejhezčí dýně. Všichni byli oceněni diplomem za účast a výherci navíc získali sladkou odměnu.
Všem žákům naší školy, jejich rodičům a dalším, kteří se podíleli na přípravě a zdobení dýní, patří obrovské poděkování. Velmi si vážíme, že se do této akce zapojili, protože víme, kolik času, práce a nápadů to celé stálo. Krásu soutěžních exponátů můžete obdivovat v naší galerii.

JMÉNA VÝHERCŮ:
1. místo – Anežka, Eliška a Hana Macháčovy, 3., 5. a 7. třída

2. místo – Zuzana Huňatová, 5. třída

3. místo – Kryštof Orság, 3. třída

3. místo – Aneta Perutková, 4. třída

Školní parlament také přišel s nápadem, že bychom společně oslavili Halloween tím, že přijdeme do školy v kostýmech. Akce byla všem žákům připomenuta zástupci školního parlamentu a setkala se s obrovským ohlasem. Halloweenu a Dušičkám se věnovaly děti i během vyučovacích hodin.

autor článku: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 4. třídy