Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Strážník městské policie na 2. stupni

Městská policie Hranice má na svém programu neustálou snahu o zvýšení místní bezpečnosti a prevence mezi občany. V rámci tohoto úsilí byl strážník městské policie Petr Šindler nedávno hostem na Základní škole v Hustopečích nad Bečvou, kde představil zajímavou a interaktivní přednášku pro žáky 6. až 9. ročníku.

Tématem přednášky byla prevence osobního bezpečí, prevence kriminality pro starší žáky a prevence v oblasti dopravy pro mladší studenty. Strážník MP se zaměřuje na praktické dovednosti, které žáci mohou využít ve svém každodenním životě, aby si zajistili bezpečí v různých situacích.

Jedním z nejzajímavějších aspektů přednášek byly ukázky policejního vybavení, které strážníci používají ve své práci. Žáci měli možnost vidět, jak tato zařízení fungují a jak jsou klíčová pro zajištění bezpečnosti ve městě. Strážník pan Šindler také demonstroval postup policejního zásahu při zatýkání občanů, což bylo pro žáky nejen fascinující, ale také velmi poučné.

 

Jako pedagogové doufáme, že tyto osvětové akce pomohou zajistit nejen bezpečí pro žáky, ale také větší informovanost.