Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Vánoční hvězda – 2023

Vánoční hvězda je tradiční předvánoční projekt neziskové organizace Šance Olomouc.

Prodejem živých květin, „vánočních hvězd“, získávají finanční prostředky na léčbu a podporu nejmladších onkologických pacientů.

Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro malé pacienty se živá květina stala navíc symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím. To je ostatně i motto sbírky: Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce vás bude hřát pocit, že jste pomohli nemocným dětem.

Cena velké Vánoční hvězdy: 120,- Kč

Cena malé Vánoční hvězdy:  60,- Kč

Objednávky a platby do 10.11.2023

garant Vánoční hvězdy na Základní škole v Hustopečích nad Bečvou je Bc. Monika Rušarová Nehybová.