Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Zdravé třídní klima: Klíč ke spokojenosti žáků i rodičů

Na Základní škole Hustopeče nad Bečvou se věnujeme nejen vzdělávání, ale také vytváření zdravého a pozitivního prostředí pro naše žáky. Jedním z programů, který nám v tomto směru pomáhá, je program “Zdravé třídní klima”.

Tento program, který byl v pondělí 13. 11. realizován pro žáky 5. třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Moniky Plesníkové a lektorky Bc. Jaroslavy Koryčanské, byl zaměřen na vytváření zdravého třídního klimatu. Program vyžadoval aktivní spolupráci žáků, jejich otevřenost vůči lektorce a především k sobě samým. Ale nejdříve pár informací pro rodiče, aby měli představu, co taková preventivní akce obnáší.

Co je to třídní klima?

Třídní klima je soubor vnímání, prožívání, reagování a emocí žáků a pedagogů, především třídního učitele. Toto klima se neustále mění a vyvíjí v průběhu celé školní docházky.

Cíle programu

Program je zaměřen na:

  • Zdravý vývoj třídního klimatu.
  • Upevňování zdravých vztahů mezi žáky a třídním učitelem.
  • Posilování emoční inteligence žáků a třídního učitele.
  • Podpora pozitivní interakce v třídním kolektivu.

Průběh programu

Program je rozdělen na čtyři bloky:

  1. Blok: Diskuse na téma třídního klimatu – vyzdvižení pozitivních vlastností žáků
  2. Blok: Žáci a třídní učitel se naučí dávat navzájem pozitivní zpětnou vazbu
  3. Blok: Žáci si vyzkouší spolupráci v obtížné situaci – modelace scének z reálného života
  4. Blok: Žáci a třídní učitel vytvoří projekt (závazek do budoucna), který posílí kolektivní soudržnost

Přínosy programu

Program “Zdravé třídní klima” přináší řadu přínosů pro naše žáky. Nejenže pomáhá vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro žáky, ale také posiluje jejich emoční inteligenci a podporuje efektivní komunikaci v rámci třídního kolektivu. Díky tomuto programu se naši žáci budou cítit více soudržní a měli by být schopni lépe spolupracovat.

Na škole v Hustopečích se snažíme našim žákům vytvořit pro ně pozitivní a podporující prostředí. A právě program “Zdravé třídní klima” je jedním z klíčových nástrojů, které nám v tom pomáhají. Příští týden se na tento program mohou těšit i naši třeťáci! Věříme, že čím dříve začneme s kolektivem pracovat, tím lépe se nám bude dařit v budoucnu.

autor: Mgr. Marcela Dopitová, Mgr. Monika Plesníková