Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí všech zaměstnanců školy o připojení se k jednodenní výstražné stávce, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Vám oznamuji, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních a provozních důvodů vyhlašuji ředitelské volno na 27.11.2023.

Z tohoto důvodu bude dne 27.11.2023 přerušena činnost základní školy, školní jídelny a školní družiny.

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy