Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Hodina angličtiny ve 3. třídě

Ve 3. třídě proběhla zajímavá hodina anglického jazyka, zaměřená na recyklovatelné materiály. V rámci mezipředmětových vztahů jsme se v hodině učili slovíčka týkající se recyklovatelných materiálů. Cílem této hodiny bylo rozšířit slovní zásobu žáků o nová slovíčka, ale také přiblížit žákům odpovědnost za nakládání s odpadem. V dalších hodinách si žáci vyrobili modely robotů, aut, vlaků, raket či pejsků za pomocí použití papíru, krabiček a knoflíků. Dětem se práce velice povedly a nyní zdobí naši školu. Společně jsme si tak užily další z hodin angličtiny.

autor článku: Mgr. Monika Plesníková