Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Mikuláš ve škole

Zase po roce přicházejí Vánoce a spolu s nimi i deváťáci převlečení za Mikuláše, anděly a čerty. Do všech tříd společně zavítala Mikulášova skupina, aby potrestala zlobivé děti a těm hodným rozdala nadílku. Malé zlobivce odnesli čerti v pytli a celé je pomalovali. Naštěstí byl Mikuláš tak hodný, že dětem povolil zazpívat nějakou písničku, aby nemusely s čerty do pekla, ale děti musely slíbit, že budou ve škole
všichni hodní, budou si pomáhat a nebudou si dělat naschvály. Deváťákům se kostýmy skvěle povedly a všichni učitelé i některé děti, které se nebály, byli nadšení. Akce se moc povedla a všichni si to užili.

autor článku: Pavlína Horáková, žákyně 9. třídy