Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Mini jarmark

Za okny zima a uvnitř nás hřál teplý punč. Mini jarmark a dílničky pořádané školní družinou proběhly v úterý 5. 12. 2023 v odpoledních hodinách v prostorách ZŠ. Vyrobené vánoční svícny, vánoční ozdoby a další dekorace si mohli zakoupit všichni návštěvníci. Děti v dílničkách zdobily perníčky sněhovou polevou, pomocí metalických fixů zdobily studený porcelán a v neposlední řadě si třpytivým pískem vytvářely vánoční obrázky.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit práci dětí ze ŠD a také děkujeme za návštěvu od paní starostky.
Výtěžek z Mini jarmarku bude použit na celodružinovou akci.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem vychovatelkám a asistentkám za pomoc při realizaci a průběh tohoto dne.

autor článku: Bc. Monika Nehybová Rušarová, vedoucí školní družiny