Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Projektové vyučování ve 4. třídě: Digitální stopa

V hodině čtení a výtvarné výchovy proběhlo projektové vyučování ve 4. třídě. Věnovali jsme se tématům: digitální stopa, digitální soukromí a kybergrooming. V rámci výuky se žáci prostřednictvím chatbota seznámili s příběhem Tomáše Svůdného (Svůďáka), který byl
ústřední postavou a zároveň vypravěčem. Prostřednictvím příběhu Tomáše se žáci dozvěděli, jak vypadá rizikové chování v praxi, díky čemuž se zvyšuje pravděpodobnost, že dokážou v reálné situaci toto chování rozpoznat a adekvátně reagovat. Závěrem projektu na žáky čekala
také výzva. Žáci dostali za úkol obkreslit si ruku a do každého prstu napsat dospěláka nebo organizaci, na kterou se v případě pomoci mají obrátit.

Zapsala: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 4. třídy