Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Turnaj v Člověče, nezlob se!

Školní parlament připravil pro mladší spolužáky z 1. stupně turnaj v Člověče, nezlob se. Vybraní zástupci parlamentu žáky rozdělili do několika družstev. Ty nejtrpělivější děti došly až do samotného finále. Během soutěže projevily děti své emoce, trpělivost a soutěživost.
Na stupních vítězů se umístili:
1. místo – Vanda Syrová – 2. třída
2. místo – Štěpán Menc – 3. třída
3. místo – Pavel Slevinský – 1. třída
Všichni soutěžící byli oceněni cenou útěchy formou sladké odměny. Výherci obdrželi diplom, hrací karty a sladkou odměnu. Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit na další soutěže.

Zapsala: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 4. třídy