Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Ředitelské volno 4.4.2024

Oznámení

rodičům a zákonným zástupcům žáků ZŠ Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov z organizačních a provozních důvodů

 na čtvrtek  4.4. 2024  ŘEDITELSKÉ   VOLNO.

Dále Vás informuji, že je přerušen provoz na dny 3.4. a 4.4.2024.

  • školní družiny v souladu s § 8, odst. 2, Vyhlášky č.74/2005 Sb. o Zájmovém vzdělávání a
  • zařízení školního stravování v souladu §119 zákona č. 561/2004 Sb.,

Důvodem vyhlášení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny a zařízení školního stravování je přerušení dodávky elektrické energie.

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

Zanechte komentář