Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Den s knihou

V měsíci březnu proběhl na 1. stupni již tradičně projekt nazvaný Den s knihou.
V 1. třídě byl tento den zaměřený na knihu obecně, tzn. jak kniha vzniká, jaké druhy knih máme, jak se k nim chovat, kde si je koupit nebo půjčit. Dále se děti seznámily s pojmy autor, spisovatel, překladatel, nakladatelství. V pracovních činnostech si vyrobily záložky do knih.
Ve 2. třídě se hlavním tématem stala rčení. Nejprve děti přiřazovaly k jednotlivým rčením obrázky a hádaly jejich pravý význam. Přes několik překážek nakonec všechny výrazy vysvětlily. Trénink poznávání rčení žáci završili jejich vyhledáváním v textu pohádky od Zdeňka Svěráka O požáru mlýna. Vznikl tak Obrázkový slovník rčení, který je k nahlédnutí ve třídě. Co dodat? Druháci díky této zkušenosti mají zkrátka „pod čepicí“.
Karlík a továrna na čokoládu je knížka, kterou čtou třeťáci jako společnou četbu. Protože se čtení knížky pomalu blíží ke konci, mají děti o ději a hrdinech této knížky dosti velké poznatky. Vytvořily pětilístek o majiteli továrny Willi Wonkovi. Podle vlastní fantazie nakreslily obal čokolády, v které 5 dětí našlo zlatý kupón, který jim otevřel dveře k prohlídce továrny.
Ve 4. třídě se žáci věnovali autorům dětských knih. Dozvěděli se například, jaké byly osudy nejznámějších autorů dětských knih, co je přivedlo k jejich tvorbě a jakým oblíbeným hrdinům vdechli život. Děti vybraly 3 autory Josefa Čapka, H. CH. Andersena a Zdeňka Svěráka. Pomocí QR kódů procházeli videa s autory. Nakonec ve skupině vypracovali projekt o jednom vybraném autorovi.
Žáci 5. třídy se zabývali bajkami. Nejprve se seznámili s knihami známých spisovatelů bajek, jako je např. Ezop. Na základě četby určili znaky bajek. Některé z nich zdramatizovali a vzájemně si svá vystoupení ohodnotili. Na závěr na ně čekalo napsání vlastní bajky, tu doplnili svou ilustrací.

Podle příspěvků učitelů jednotlivých tříd sestavila Mgr. Zora Křupalová, třídní učitelka 3. třídy