Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Dne 15. dubna 2024 měli žáci naší školy výjimečnou příležitost setkat se se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která nás poctila svou návštěvou.

Beseda byla rozdělena do dvou částí, aby se co nejvíce přiblížila věkovým skupinám našich žáků. Mladší děti od 5. do 7. třídy měly možnost zjistit, jak se paní Březinová dostala ke své spisovatelské dráze a jak probíhá cesta od nápadu až po vydání knihy. Ivona Březinová také představila dětem své knihy, jako jsou: „Řvi potichu, brácho“, „Začarovaná třída“ a jiné, které děti zaujaly svým poutavým příběhem.

Pro starší žáky z 8. a 9. třídy měla beseda odlišný, hlubší charakter. Spisovatelka se s nimi podělila o témata, která ji jako autorku zaujala. Jednalo se o problematiku závislostí jako jsou: gambling, bulimie a drogy. Ivona Březinová sdílela své zkušenosti z terénu, kdy se setkávala s lidmi, kteří se s těmito problémy potýkají. Následně tyto informace využila pro vykreslení charakteristických vlastností svých hlavních hrdinů. Knihy „Jmenuji se Ester: Jsem gamblerka“, „Jmenuji se Martina: Jsem bulimička“ a „Jmenuji se Alice: Jsem narkomanka”, nejenže oslovily naše žáky, ale také některým snad otevřely oči v této problematice.

Celá beseda byla pro naši školu velice inspirativní. Děkujeme paní Březinové za její čas a ochotu sdílet své zkušenosti s našimi žáky.

autor: Mgr. Monika Plesníková, třídní učitelka 5. třídy