Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Sportovní odpoledne v Bělotíně

Dne 18. dubna proběhlo společné setkání českých a polských škol zapojených do projektu S přírodou a tradicemi. Žáci základních škol Bělotín, Hustopeče nad Bečvou a Kolonowskie se během odpoledního programu utkali v turnaji ve florbale. Žáci si také mohli vyzkoušet lezení na horolezeckou stěnu, aktivity na 3 D tiskárně, zahrát si stolní tenis. Se speciálními brýlemi poznávali virtuální realitu. Děvčata si ve výtvarné dílničce nazdobila tašku. Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře a žáci si odpoledne užili.

Zapsala: Mgr. Olga Poláčková, třídní učitelka 1. třídy