Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Adaptační kurz 2. třída

Ve dnech 17. 4. – 19. 4. 2024 jsme společně s druhou třídou vyrazili za dobrodružstvím do přírody. Konkrétně do malebného kraje v blízkosti Vsetína zvané Semetín. Ubytováni jsme byli stylově na hájence, kde okolí i samotné místo bylo jako z pohádky. Jedinou malou vadou
na kráse bylo počasí, které bylo vskutku aprílové. Kromě duhy jsem zažili opravdu vše. Ovšem ani to nám, co se týče nálady, “nevzalo vítr z plachet“. Děti pod vedením zkušených instruktorů zakoušely aktivity směřující ke komunikaci, spolupráci, naslouchání. Rozšiřovaly
si znalosti o přírodě. Kromě poznávání různých druhů žab, pozorovaly pulce a pojmenovávaly místní květenu. Vyzkoušely si základy discgolfu, naučily se mnoho nových říkanek, opékaly u ohně, a dokonce jako bonus oslavily narozeniny paní učitelky třídní. Nesmíme opomenout vystavit, alespoň na dálku, řád zlaté vařečky, úžasné paní kuchařce, která nás opravdu hýčkala různými dobrotami. Velkým zážitkem dětí byla jízda novým vlakem, kde je vše plně automatizované a míra hlučnosti téměř rovna nule. Zkrátka si ani nevšimnete, že už jste na cestě. „Naše jízda“ trvala jen tři dny, ale myslím, že většina z nás by si ji klidně prodloužila.

autor článku: třídní učitelka Mgr. Jana Kuchtová

Zanechte komentář