Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Den Země

I v letošním školním roce jsme si v pátek 3. 5. 2024 připomněli na naší škole Den Země. Po roce jsme se opět zapojili do projektu „UKLIĎME ČESKO“. Po úklidu bude následovat celá řada aktivit v rámci jednotlivých předmětů ve všech třídách. Žáci se během nich dozvědí mimo jiné, že je to svátek naší Země, planety, která jako jediná ze všech planet Sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme, a mnoho dalšího. My lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné, ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako my lidé. Proto si myslím, že je třeba uklidit konkrétní místo, a ne si o Zemi jen povídat a hrát si. V průběhu první vyučovací hodiny si žáci připomněli vznik a důvod Dne Země. Poté se žáci oblékli a vybaveni pytli na odpadky se rozešli ke svým stanovištím, která měli zbavit odpadků.
I letošní program byl zpestřen besedami pro žáky prvního stupně. Žáci první a druhé třídy absolvovali besedu s rybáři na rybárně, kde se dozvěděli nejen spoustu zajímavostí z chovu ryb. Následně po skončení první části úklidu následovala beseda se včelařem panem
Davidem, kde žáci navštívili včelín a na vlastní oči měli možnost spatřit včely při „výrobě“ medu. Čtvrťáci absolvovali cestu do Němetic. Cílem cesty byla farma, kde se žáci dozvěděli zajímavosti z provozu farmy a chovu skotu. Žáci druhého stupně uklízeli vzdálenější lokality obce. I oni se zúčastnili besedy, konkrétně s panem Hýžou na ČOV, a návštěvy na sběrném dvoře v Hustopečích nad Bečvou.
Osmáci šli trasu štěrky jezera 1, 2, 3, kde uklízeli břehy a okolo cyklostezky. Po odpočinku a sportovní přestávce na hřišti v Miloticích nad Bečvou jsme se vrátili zpět do Hustopečí.
Počasí nám ze začátku moc nepřálo, ale během hodiny přestalo mrholit a my všichni jsme strávili příjemný den na čerstvém vzduchu a po úklidu zadaných prostor i v příjemném prostředí. Úklidem, který proběhl v pátek, ale pro nás Den Země nekončí. Chceme mít životní
prostředí, jež nás obklopuje, čisté a útulné. Této problematice se žáci budou i nadále věnovat v rámci vyučovacích předmětů.

Na závěr bych chtěl poděkovat ČRS Hustopeče nad Bečvou, zejména panu Pospíšilovi, za zajímavou přednášku a ukázku celé řady živých ryb.
Dále bych chtěl poděkovat ČSV především panu Davidovi za poučnou besedu o včelách a práci včelařů. Poděkování patří i majiteli farmy v Němeticích panu Krasnakovi za umožnění prohlídky. Také musíme poděkovat Mysliveckému sdružení Pobečví a to panu Pelánovi, za jeho
pěknou besedu o volně žijících zvířatech a ochraně přírody. Za umožnění prohlídky ČOV a sběrného dvora v Hustopečích nad Bečvou děkuji panu Ing. Hýžovi.

autor článku: Mgr. Šrámek Zdeněk, třídní učitel 8. třídy

Zanechte komentář