Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Besip – dopravní soutěž

BESIP již každoročně pořádá dopravní soutěž mladých cyklistů. Chce tímto způsobem pomoci všem dětem uvědomit si rizika, která na ně číhají v ostrém silničním provozu, ať už se v něm budou pohybovat v roli chodce nebo cyklisty. V pátek 10. 5. 2024 se naše družstvo mladších žáků zúčastnilo dalšího ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů. V místním kole na ně čekaly 4 nelehké disciplíny, v nichž musí dokázat, jak umí ovládat své kolo, že znají pravidla silničního provozu, což prokazují nejprve teoreticky při písemném testu a poté prakticky jízdou na dopravním hřišti. Navíc ale ještě musí ukázat, že dokáží zachránit lidský život a poskytnout první pomoc. Příprava dětí na tuto soutěž a účast v ní může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování pravidel v provozu na
pozemních komunikacích.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za snahu, účast a reprezentaci naší školy. Naši školu v první kategorii reprezentovali – mladší žáci: 5.třída

Amélie Kramolišová
Adam Sigmund
Eva Dorazilová
Hugo Benča

Autor: Kateřina Olivová

Zanechte komentář