Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Mezinárodní den počítačů – projektový den na naší škole

Dne 6. června 2024 se na naší škole konal projektový den věnovaný Mezinárodnímu dni počítačů. Tento den poskytl žákům příležitost prozkoumat různá témata spojená s počítači a digitální technologií prostřednictvím přednášek a interaktivních aktivit připravených devátou třídou. Žáci deváté třídy připravili a prezentovali různé vzdělávací programy pro své mladší spolužáky. Po přednáškách následovaly praktické aktivity, kde žáci měli možnost vyjádřit své nové poznatky kreativním způsobem. Žáci například vytvářeli plakáty nebo komiksy na témata, která jim byla představena. Tímto způsobem mohli lépe pochopit a zapamatovat si důležité informace. Některé třídy si připravily dokonce krátké scénky, které dramatizovaly.
Projektový den byl pro všechny zúčastněné velmi přínosný. Žáci se dozvěděli mnoho nového o online bezpečnosti, fungování počítačů a etických aspektech digitálních technologií. Tento den nejenže rozšířil jejich znalosti, ale také podpořil jejich kreativitu a schopnost spolupracovat v týmech.
Velké poděkování patří žákům deváté třídy, kteří věnovali svůj čas a úsilí přípravě a realizaci tohoto projektového dne. Jejich prezentace byly nejen informativní, ale také velmi poutavé a interaktivní, což ocenili jak mladší spolužáci, tak i učitelé.

Témata prezentací

1. a 2. třída: Vanda a Eda v Online světě
Téma zahrnovalo osvětové povídky o hrách a negativních dopadech technologií. Cílem bylo poučit nejmladší žáky o rizicích spojených s nadměrným používáním technologií a online her.
3. a 4. třída: O počítačových virech
Žáci se zaměřili na online bezpečnost. Vysvětlovali, co jsou to počítačové viry, jak mohou ohrozit naše zařízení a jak se proti nim chránit.
5. třída: Digitální stopa: Příběh Svůďáka
Tato prezentace byla zaměřena na bezpečnost na internetu, konkrétně na to, jaká digitální stopa po nás zůstává a jak se chránit před online hrozbami.
6. třída: Fungování počítačů a sítí: Svět v počítači
Téma zahrnovalo vysvětlení základů fungování počítačů a sítí, zahrnovalo i informace o virech a antivirech.
7. třída: Digitální stopa: Příběh Báry
Podobně jako v 5. třídě se zde žáci dozvěděli o bezpečnosti na internetu.
8. třída: Jsem netvor na základce
Prezentace se zaměřila na etické aspekty digitálních technologií, diskutovalo se o tom, jak technologie ovlivňují naše chování a jak být zodpovědným uživatelem.

Autor článku: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 4. třídy

Zanechte komentář