Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Exkurze Olomouc – 8. třída

V pátek 31. 5. 2024 jsme se zúčastnili exkurze do Olomouce. Sraz byl na vlakovém nádraží v 6:15 hod. Po příjezdu do Olomouce jsme šli pěšky do centra a navštívili historické památky. U významných památek, jsme si připomněli jejich historii a přínos pro dnešní generaci. Trasu jsme si zadali do svých mobilů a formou diskuse vybrali nejvhodnější trasu do určeného cíle. Poté jsme navštívili Komunitní centrum pro válečné veterány, kde nás seznámili s historii naší armády od vzniku legii za 1. světové války po současnost. Mimo jiné jsme se dozvěděli informace o vzniku čs. legií a jejich bojovém nasazení. Nemile nás překvapila informace o osudu zajatých příslušníků legií – hrozil jim trest smrti za vlastizradu. Další informace se týkala Legiovlaku a jeho letošní trasy. Na konci prohlídky jsme získali odkaz na web, kde je možné dopátrat osudy našich předků za Velké války. Po prohlídce jsme navštívili Vlastivědné muzeum, kde jsme si prohlédli výstavu předmětů našich předků, které je provázeli od kolébky do hrobu. Dalším bodem byla návštěva Laser Mania. Po vytvoření týmů a nezbytné registraci, jsme si
domluvili strategii postupu a zahájili hru. Po vyčerpávajících bojích jsme se rychlým tempem přesunuli do obchodního centra ŠANTOVKA, kde jsme s chutí poobědvali. Po obědě jsme absolvovali prohlídku vybraných butiků. V rámci prohlídky jsme si v automatu zakoupili lístek na MHD. Po příjezdu na vlakové nádraží jsme dostali úkol najít nástupiště a nastoupit do správného vlaku směr Hustopeče.

autoři článku: žáci 8. třídy

Zanechte komentář