Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhláška  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.  stáhnout zde.

----------------------------------------

Přítomnost žáků 1.stupně ve škole

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Od 25. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Tato výuka bude dobrovolná, i nadále mohou žáci pokračovat v domácím vzdělávání.

Vzdělávací a zájmové aktivity, o kterých rozhoduje ředitel školy, budou probíhat každý pracovní den.

Veškerá hygienická a další opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“. zde 

Bližší informace k možnosti osobní přítomnosti žáků 1. stupně se dozvíte prostřednictvím třídních učitelů.

 • přihláška  stáhnout zde
 • podepsané čestné prohlášení    stáhnout zde

Zákonný zástupce je povinnen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020.

 Budeme velmi rádi, pokud nám své rozhodnutí doručíte do pátku 15.5.2020 do 10,00 h.

Dodatečné přihlášení žáka do skupiny po 18.5.2020 již není možné.

Přihlášku a čestné prohlášení si můžete také osobně vyzvednout v kanceláři školy do 14.5.2020 vždy od 7,00-10,00 h.

V Hustopečích nad Bečvou, 10.5.2020       Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------

Přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Informace k možnosti osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

Od 11. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat každý pracovní den podle předem stanoveného časového rozpisu jednotlivých skupin žáků, předmětem výuky bude obsah předmětů český jazyk a literatura a matematika, cílem výuky bude příprava na přijímací zkoušky na střední školy.

Veškerá hygienická a další opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“

O podrobnostech byli informováni všichni rodiče žáků devátého ročníku prostřednictvím třídního učitele

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků stahujte

Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY II"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II, která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

 

Náš projekt má název „Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou“ a jeho realizace je od 1.9.2019 do 31.8.2021. Projekt navázal na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ Hustopeče nad Bečvou formou šablon I.

 

Projekt šablony II je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů, tandemová výuka, rozvíjení kompetencí žáků v rámci mimoškolních aktivit, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizaci projektových dnů.

V projektu jsou nově zahrnuty také samostatné aktivity pro žáky navštěvující školní družinu.

 

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 9 aktivit. Jedná se např. o tyto aktivity:

 

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • Tandemová výuka
 • Tematické kluby pro žáky
 • Doučování žáků

 

Školní družina

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Projektové dny v ŠD a mimo ŠD

 

Získaná dotace ve výši 953 988,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání žáků v Hustopečích nad Bečvou.

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

V případě zájmu o bližší informace o projektu se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Jaroslava Bečáka - telefon: 604 319 752.

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Sběr starého papíru

Na naší škole proběhne ve dnech 15. – 19. května sběr papíru. Množství doneseného papíru (prosím karton v omezené míře slisovaný a svázaný) žáci hlásí třídnímu učiteli.
Kontejner bude přistaven u zadního vchodu školy. Žáci soutěží ve sběru papíru o hodnotné ceny pro nejlepšího sběrače – jednotlivce i pro nejlepší třídu. Výsledky budou vyhlášeny na konci školního roku.

Mgr. Zdenek Šrámek, 16. 5. 2017

Den Země

Den ZeměI v letošním školním roce jsme si v pátek 12. 5. 2017 připomněli na naší škole Den Země.

Mgr. Monika Plesníková, 14. 5. 2017 Zobrazit více

Den matek ve 2. třídě

Den matek ve 2. tříděDruháčci hráli pohádku Dva tovaryši

Mgr. Olga Poláčková, 12. 5. 2017 Zobrazit více

Budoucí novináři z 5. třídy

Páťáci psali zprávu o výstavě v Hustopečích nad Bečvou.

Mgr. Eva Lišková, 12. 5. 2017 Zobrazit více

Vybíjená Hranice

Vybíjená HraniceTak jako každý rok, tak i v letošním roce se naše škola zúčastnila okrskového kola ve vybíjené. Turnaj se konal 21. 4. 2017 na ZŠ a MŠ Struhlovko v Hranicích.

Mgr. Monika Plesníková, 11. 5. 2017 Zobrazit více

Recitační soutěž

Recitační soutěžVe středu proběhla recitační soutěž pro 1. stupeň.

Mgr. Monika Plesníková, 20. 4. 2017 Zobrazit více

Den s knihou

Den s knihouOpět po roce proběhl projektový den pro 1. stupeň.

Mgr. Zora Křupalová, 15. 4. 2017 Zobrazit více

Velikonoční tvoření ve školní družině

V pátek 31. 3. jsme uspořádali pro děti společně s rodiči netradiční velikonoční tvoření na téma: „Velikonoční zajíček.“

Mgr. Monika Plesníková, 7. 4. 2017 Zobrazit více

Matematický Klokan 2017

Matematický Klokan 2017Výsledky soutěže v rámci školy

Mgr. Martina Vašinková, 3. 4. 2017 Zobrazit více

Třeťáci v divadle

Třeťáci v divadlePrvní dubnové pondělí využili třeťáci k návštěvě divadelního představení "Čechy leží u moře".

Mgr. Martina Urbanová, 3. 4. 2017 Zobrazit více

Stránka