Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy
20210917_101528
Dopravní hřiště, 4. třída.

Dopravní výchova v praxi      S problematikou bezpečnosti silničního provozu se setkáváme stále častěji v běžném životě, neboť se týká všech jeho účastníků. O to více se bezpečnosti silničního provozu musíme věnovat, pokud se na pozemních komunikacích pohybují žáci základních škol. ZŠ Hustopeče nad Bečvou, je škola, která se nachází ve vesnickém prostředí. Žáci […]

na web 2
Přednáška zaměřená na prevenci v dopravě. 6., 7., třída

Dne 8. 9. 2021 se na naši škole uskutečnila přednáška městské policie pro žáky 6. a 7. třídy. Přednášku vedl strážník Petr Šindler z Hranic, který se zaměřil především na prevenci v dopravě. Kromě dopravních značek si žáci mohli ověřit své znalosti jako chodci i cyklisté. Také se dozvěděli něco nového o pokynech policistů v dopravě, viditelnosti […]

DSC_0037
Brány školy se dnes konečně otevřely

Brány školy se dnes konečně po letních prázdninách otevřely A je to opět tady, první ranní vstávání do školy máme všichni za sebou! V 7,15 jsme se opět potkali ve svých lavicích. Přivítání bylo velmi milé. Společně jsme zahájili nový školní rok 2021 – 2022  v hale slavnostním proslovem paní starostky, pana ředitele  a  při […]

DSC_0006
Slavnostní vítání prvňáčků

První den ve škole (1. září 2021) Všech 16 dětí zasedlo do lavic první třídy. Společně s rodiči je přivítala paní učitelka, paní starostka městyse, pan ředitel a paní zástupkyně. Deváťáci přinesli pro každého žáčka květiny v květináči, které budou zdobit okna ve třídě. Ve sportovní hale se děti zúčastnily setkání všech žáků a učitelů […]

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19

Určeno pro školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro zahraniční školy zřízené podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona. Dodržování základních principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí se obdobně, […]

bg_dekor
Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.  Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování dětí a žáků v základním vzdělávání, středním vzdělávání […]

bg_dekor
Organizace školy od 1.9.2021

Vážení rodiče,  Vítám Vás v novém školním roce 2021/2022 a  informuji Vás o organizaci vzdělávání od 1.9.2021. 1.září 2021 1.třída – zahájení výuky v 7,30 v kmenové třídě s rodiči za dodržení hygienických podmínek – dítě rouška – dospělí respirátor.    Konec výuky v 9,00 h. 2.- 9. třída-vstup do školní budovy od 6,45 h […]