Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Organizace školního roku 2019/2020

Základní škola

Zahájení školního roku 2. 9. 2019  
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019  
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020   
Zahájení vyučování 6. 1. 2020  
Konec 1. pololetí 31. 1. 2020  
Pololetní prázdniny 31.1.2020  
Jarní prázdniny 24.2.-28.2.2020  
Velikonoční prázdniny 9.4.2020  
Ukončení školního roku  28.6.2020  
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020  
Zahájení školního roku 2020/2021 1. 9. 2020   

                     

Plán čtvrtletních pedagogických rad:

I. 11. 11. 2019 pondělí 14,15 h.
II. 27. 1. 2020 pondělí 14,15 h.
III.   6. 4. 2020 pondělí  14,15 h.
IV. 22. 6. 2020 pondělí 14,15 h.

 

Plán třídních schůzek:

I. 10. 9. 2019 úterý informativní (15,30 h.)
II. 19. 11. 2019 úterý I. st. - trojlístek, II. st. - konzultace 14-17 h.
III.   14. 1. 2020 úterý I. + II. st. – konzultace 14-17 h.
IV. 14. 4. 2020 úterý I. st. - trojlístek, II. st. - konzultace - 14-17 h.

 

Přijímací zkoušky na SŠ:  s talentovou zkouškou - leden 2020

bez talentových zkoušek -   duben 2020

Vyplnění přihlášek a zápisních lístků dle pokynů výchovné poradkyně.

Zápis do 1. tř.                       2. 4. 2020 od 13,30 h.

Lyžařský zájezd 7. - 9. tř.      3.-7.únor 2020  Penzion Roháč

Lyžařský zájezd 1. - 5. tř.      17.-21. únor 2020   - dle zájmu

Plavecký výcvik 1. - 3. tř.      21. 4. 2020 -23. 6. 2020,         10,30-12,00 h. 

Turistický kurz        9. tř.      15. - 19. 6. 2020

 

Školní družina 

Provozní doba  ŠD pouze pro přihlášené žáky          pondělí - pátek  6:30-16:00 h                                                              

Přihlášky do ŠD na školní rok 2019/2020                do pátku - 6.9.2019

 

Školní jídelna

- přihlašovat se k odběru stravy je možné v průběhu celého roku.

 

V Hustopečích nad Bečvou, dne 23. 8. 2019.

                                                                      Mgr. Jaroslav Bečák,ředitel školy