Školní rok 2022/2023

Nejnovější příspěvky ze školy
DSC03167
Projektový den „HASIČI JSOU VŠESTRANNÍ“

V úterý 5. října se všichni žáci 8. třídy a vybraní žáci 9. třídy zúčastnili projektu „HASIČI JSOU VŠESTRANNÍ“ na SPŠ Hranice. Po 3. vyučovací hodině jsme šli na vlakové nádraží a vlakem jeli do Hranic. Vystoupili jsme na malém nádraží a přes náměstí šli na průmyslovku. Tam jsme se podívali na výcvik žáků s hydraulickými nůžkami […]

1664468880532
Výuka na dopravním hřišti v Hranicích – 4. třída

Naše výuka na dopravním hřišti v Hranicích proběhla 29. září 2022. Nejdříve jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a poté jsme si vše vyzkoušeli prakticky. Žáci museli dodržovat pravidla chodců i cyklistů jako ve skutečném silničním provozu. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili pěkné dopoledne. Na jaře se na dopravní hřiště vydáme znovu. […]

IMG_20220926_141324
I děti ze školní družiny již umí poskytnout 1. pomoc

Poslední zářijové pondělí k nám do školní družiny zavítal zdravotnický záchranář ZZS pan Skácelík. Pověděl dětem o své práci, jak to probíhá, když zavoláme na linku 155, co se děje při výjezdu sanitky a o aplikaci ZÁCHRANKA.  Názornou ukázkou si s dětmi vyzkoušel telefonát na dispečink linky 155 a podal první pomoc raněné osobě, předvedl jim oblek, […]

IMG_0685
Beseda se zástupcem městské policie ve škole

Beseda se strážníkem MP P. Šindlerem Dne 4. 10. 2022 se k nám do školy opět dostavil strážník MP Hranice, pan Petr Šindler, který má na starosti sekci prevence rizikového chování pro žáky 2. stupně ZŠ. Jako každý rok, seznamuje žáky se svými právy, s činností strážníků MP, předává důležité informace v prevenci dopravy. Tentokrát se zaměřil především […]

Podzimní zahrada
Podzimní zahrada očima dětí naší školy

Tradiční podzimní výstava Českého svazu zahrádkářů v Hustopečích nad Bečvou byla i v letošním roce doplněna nádhernými výtvarnými pracemi dětí naší školy. Děkujeme paní učitelce Petře Manové, že s dětmi v hodinách výtvarné výchovy připravila na vernisáž krásné obrázky.  Jaroslav Bečák, ZŠ Hustopeče nad Bečvou   

vybíjená s úsměvem Drahotuše 2022
Vybíjená s úsměvem

14. září se výběr žáků z 4., 5. a 6. ročníku vydal utkat ve vybíjené s žáky základních škol z Potštátu, Střít eže nad Ludinou, Drahotuší a Bělotína na turnaj konaný na Základní škole v Drahotuších. I přes nepříznivé počasí a velkou nervozitu jsme bojovali jako lvi a úspěch nás neminul. Vyhráli jsme totiž všechny […]

DSC_0002
Umíme to s kovem a 3D modelace

V pátek 16. září 2022 se žáci 8. ročníku účastnili projektového dne na SPŠ Hranice zaměřeného na 3D tisk a práci s kovem. Hned po příchodu do areálu dílen SPŠ  Hranice byli žáci rozděleni do dvou skupin. Dívky odešly pracovat s kovem a kluci s 3D tiskárnou. Jako odměnu za vzornou práci si děvčata odvezla […]

Návštěva KHS v Olomouci s odbornou přednáškou

„Buď negativní “ – téma odborné přednášky na KHS v Olomouci Školní exkurze byla zaměřena na výchovně vzdělávací a preventivní oblast sexuální výchovy. Akce probíhala formou vědomostní soutěže, žáci odpovídali ve skupinách po 6 – ti, s možností výhry zajímavých cen. Další částí byla práce na vstupním a posléze výstupním testu, kde bylo možné zhodnotit pokrok […]

bg_dekor
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z   na  20. 9. 2022 ředitelské volno. Z organizačních a provozních důvodů bude: přerušena činnosti základní školy přerušena činnosti školní družiny přerušena činnosti školní jídelny Důvodem vyhlášení ředitelského […]